Незабутні постаті

Манджос Андрій Володимирович

16.04.2012

(24.11.1942–9.05.1997)
А.В. Манджос Народився 24 листопада 1942 р. у м. Житомирі. Доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу астрофізики та фізики Сонця Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1987-1997 рр.

З 1965 р., після закінчення фізичного факультету, співробітник Астрономічної обсерваторії університету. Під керівництвом чудового педагога та вченого професора О. Ф. Богородського захистив у 1972 р. кандидатську дисертацію „Космологічний вплив на острівні системи”. У 1997 р. захистив докторську дисертацію „Взаємокогерентні властивості випромінювання у гравітаційно-лінзовій оптиці”.
Коло наукових інтересів А.В. Манджоса було вельми широким, але найбільшу його увагу привертали застосування загальної теорії відносності в астрономії. Виконав цикли досліджень з питань космологічного впливу на острівні системи у Всесвіті, вивчення анізотропії у розподілі галактик та їх скупчень, проблем гравітаційного лінзування. Вагомі результати отримано при дослідженні процесів мікролінзування в позагалактичних системах.
Дбайливо підбирав та виховував кадри і залишив після себе в Астрономічній обсерваторії потужну групу релятивістської астрофізики, яка успішно продовжує та розвиває започатковані ним дослідження.
Впродовж багатьох років працював у редколегіях Вісника Київського університету (астрономія), журналу „Кінематика та фізика небесних тіл”. Був членом Міжнародної астрономічної спілки та Української астрономічної асоціації.

В.І. Жданов, І.Ю. Ізотова

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)