Незабутні постаті

Новиков Микола Миколайович

15.04.2012

(22.06.1933-23.12.2007)
Народився в м.Чернігові. В 1951 р. поступив на фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка.

З 1985 по 1992 р. М.М.Новиков – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів вузів. 1993 рік – був обраний академіком АН Вищої школи України по відділенню матеріалознавство, яке згодом і очолив, а в 1994-му – академіком Української екологічної АН.
М.М.Новиков – автор понад 300 наукових і навчальних праць. 37 його розробок захищені авторськими свідоцтвами та патентами. Він написав два учбові посібники і п’ять науково-популярних книг.
У 1983 р. за кращу наукову роботу (“Кремній”) М.М.Новиков отримав премію Мінвузу України, а в 1987 р. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. 1989 р. він отримав почесне звання “Изобретатель СССР”, а у 1997 р.- грант фонду Сореса. Його наукові розробки відзначені золотою та срібними медалями ВДНГ СРСР.
В університеті м. Санта-Клара (Куба) у 1983 р. читав курс лекцій зі спеціальних проблем фізики твердого тіла.
М.М.Новиков був консультантом 2 докторів наук і керував роботою 15 аспірантів. Впродовж багатьох років М.М.Новиков був членом чотирьох спеціалізованих кваліфікаційних вчених рад.
Професор Новиков М.М. – відомий вчений-матеріалознавець. Створена ним школа зробила фундаментальний внесок у цей напрям науки. Так, детально вивчено фотомеханічний і електромеханічний ефекти, встановлено вплив локальних дефектів на рухливість та електричну активність дислокацій у деяких напівпровідникових кристалах, зокрема, кремнію, германію та арсеніду галію.
За час роботи в Університеті М.М.Новиков був науковим керівником понад 20 бюджетних та госпдоговірних тем. Ним було встановлено творчі зв’язки з Світловодським заводом чистих металів, Київським заводом “Арсенал”, Московським ГІРедМетом.
М.М.Новиков керував виконанням кількох тем, що розроблялися спільно з Дебреценським, Брненським та Лейпцігським університетами.
За плідну наукову і педагогічну діяльність М.М.Новиков нагороджений медаллю “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина” (1970 р.), знаком “Победитель социалистического соревнования” (1974 р. і 1976 р.) та “Ударник девятой пятилетки” (1976 р.), медаллю “В память 1500-летия Киева” (1982 р.), “Ветеран труда” (1985 р.), “50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (1996 р.) та 23 грамотами ректорату університету, міністерства вищої та середньої освіти СРСР, товариства “Знання” УРСР. В грудні 2000 р. він був нагороджений грамотою Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.
Багаторічна діяльність М.М.Новикова відмічена у 2003 р. почесною нагородою МОНУ – знаком “Відмінник освіти України”, і йому присвоєно звання “Заслужений професор КНУ”.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)