Незабутні постаті

Ситенко Олексій Григорович

11.04.2012

1927-2002
Народився 12.02.1927 р., в селі Нові Млини, Батуринського району на Чернігівщині. Помер 11.02.2002 р. Похований в м. Києві на Байковому кладовищі.

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАНУ(1982), лауреат Державної премії України, лауреат премій ім.К.Д.Синельникова та М.М. Боголюбова НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, іноземний член Шведської Академії Наук, почесний член Угорської Академії Наук, директор Інституту Теоретичної фізики імені Миколи Боголюбова (1988-2002), головний редактор Українського фізичного журналу.
Закінчив Харківський Державний університет в 1949 р.
В Київському Національному університеті працював на фізичному факультеті на посаді професора з 1963 року. В 1964-1974 рр. – завідувач кафедри теорії ядра та елементарних частинок. 1975-2002 рр. – професор кафедри теорії ядра та елементарних частинок.
Основними напрямками наукової діяльності О.Г. Ситенка були наступні розділи теоретичної фізики: теорія ядра, теорія плазми. Педагогічна діяльність О.Г. Ситенка пов’язана з читанням спецкурсів по теорії ядра та теорії плазми, керівництвом дипломними роботами студентів кандидатськими дисертаціями аспірантів та консультування докторськими дисертаціями, аспірантами. Під його керівництвом було захищено 44 кандидатських дисертації . Серед учнів Ситенка О.Г., що захистили докторські дисертації, 21 особа.
Назви і роки випуску основних наукових видань, підручників Ситенка О.Г. :
“Коллективные колебания в плазме» /А.И. Ахиезер, И.А. Ахиезер, Р.В. Половин, А.Г. Ситенко, К.Н. Степанов.- М.:Атомиздат, 1964.- 163 с.
«Электромагнитные флуктуации в плазме».- Харьков: изд-во Харьков.ун-та, 1965.-184 с.
«Лекции по теории рассеяния».- К.: Вища школа, 1971.-260 с.
«Лекции по теории ядра» /А.Г. Ситенко, В.К.Тартаковский. М.:Атомиздат, 1972.- 352 с.
«Электродинамика плазмы» /А.И. Ахиезер, И.А. Ахиезер, Р.В. Половин, А.Г. Ситенко, К.Н. Степанов.- М.:Наука, 1974.- 719 с.
«Теория рассеяния: Курс лекций.- К.:Вища школа, 1975.- 256 с.
«Флуктуации и нелинейные взаимодействия волн в плазме.- К.: Наукова Думка, 1977.-248 с.
«Теория ядерных реакций: Учебное пособие по физике.- М.:Энергоатомиздат, 1983.- 352 с.
«Эховые явления в плазме и плазмоподобных средах/В.Н. Павленко, А.Г. Ситенко.-М.: Наука, 1988.-128 с.
«Электродинамика ядер/А.И. Ахиезер, А.Г.Ситенко, В.К.Тартаковский.—К.:Наукова Думка, 1989.- 432 с.
“Теорія розсіяння.- К.:Либідь, 1993.-336 с.
«Основи теорії плазми”/ О.Г. Ситенко, В.М.Мальнєв. К.: Наукова Думка, 1994.- 366.
«Теорія ядра / О.Г.Ситенко, В.К. Тартаковський.- К.: Либідь, 2000.- 708 с.
Всі вищеперераховані монографії та підручники були перекладені на іноземні мови і витримали декілька видань.
10. Громадська діяльність, премії, нагороди.
Головний редактор Українського фізичного журналу – 1988-2002 рр.
Голова Київського Фізичного Товариства – 1991-1995 рр.
Голова Міжнародної громадської комісії гуманітарної допомоги Чечні- 1994-1996 рр.
Член Конгресу української інтелігенції.
Премія ім.К.Д. Синельнікова за цикл робіт з теорії ядерних процесів при високих енергіях, 1976 р.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл праць “Флуктуації і нелінійна взаємодія хвиль в плазмі”, 1992 р.
Премія ім. М.М. Боголюбова за серію робіт “Теорія розсіяння квантових систем та одновимірні динамічні системи”, 1994 р.
Міжнародна премія ім. Вальтера Тірінга (Австрія).
Почесна нагорода ім. Ярослава Мудрого АН Вищої школи України, 2000 р.
Література про персоналію (на початку – у книжкових виданнях, далі – журнальні, газетні статті).
Про життя та діяльність О.Г. Ситенка нам відомо 173 посилання вітчизняних та зарубіжних виданнях. Ця бібліографія повністю наведена в книжці “Академік Олексій Ситенко. До 75-річчя з дня народження”. Вид-во Інституту Теоретичної Фізики ім. М. Боголюбова НАНУ. 2002.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)