Незабутні постаті

Слободяник Віталій Васильович

11.04.2012

1936-1983
Народився в 1936 р. у сім’ї інтелігентів. В Київському університеті навчався на радіофізичному факультеті, який закінчив у 1960 р.

З 1960 р. по 1963 р. навчався в аспірантурі вже на фізичному факультеті, куди був запрошений відомим фізиком О.М.Файдишем, який на той час керував лабораторією, що досліджувала процеси міграції енергії електронного збудження в молекулярних кристалах. Екситонні процеси вивчалися, в основному, використовуючи люмінесцентний відгук. Перед В.В.Слободяником було поставлено досить важке (але фундаментальне) завдання досліджувати ті ж екситонні процеси, але через фотопровідність. За досить короткий час В.В.Слободяником була розроблена оригінальна методика вимірювань темнової провідності та фотопровідності високоомних органічних середовищ, базуючись на якій ним же були отримані важливі результати стосовно впливу міграції електронних збуджень на фотопровідність органічних середовищ.
В СРСР В.В.Слободяник вважався провідним фахівцем у галузі фотопровідності органічних середовищ, його результати відомі і визнані у світовій науці. Варто відзначити, що саме В.В.Слободяником та О.М.Файдишем започатковані вперше у СРСР дослідження екситонних процесів в окремих полімерних макромолекулах.
В.В.Слободяник був не лише талановитим вченим, але і надзвичайно вмілим педагогом. Його лекції відзначалися концентрованістю матеріалу, що викладався, та глибиною висновків, завжди переважав модельний підхід; на його семінарських заняттях переважали задачі проблемного характеру, значна частина яких була ним же придумана. Студенти любили Віталія Васильовича.
Варто зазначити, що талант В.В.Слободяника був багатогранним: в нього був неабиякий хист до мов  він знав майже всі європейські мови, серед низ англійську досконально (на міжнародних конференціях американці запитували його  з якого він штату). Віталій Васильович був чудовий спортсмен  він був майстром спорту з водних лиж. Цікавився філософією Сходу та здобутками древніх цивілізацій, при чому досить предметно (журнал «Journal of Yoga» запрошував його рецензувати статті).
Дуже гарною рисою Віталія Васильовича було вміння зосередитись та сконцентруватися на певному питанні. При цьому він «випромінював» спокій та незворушність. Можливо саме це давало йому змогу отримувати високі результати, чим би він не займався.
На жаль, Віталій Васильович помер дуже рано у віці 47 років (1983 р.). Справді незабутня постать…

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)