Незабутні постаті

Субота-Мельник Петро Олександрович

11.04.2012

1937-1993
Народився першого серпня 1937 р. в м. Києві. Після закінчення в 1959 р. Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка навчався в аспірантурі, працював послідовно асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри оптики.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Наукова робота П.О.Суботи-Мельника була присвячена дослідженням кінетики люмінесценції неорганічних кристалофосфорів. Отримані ним результати базувалися на вдалому поєднані теоретичних та експериментальних методів досліджень. Багато уваги П.О.Субота-Мельник приділяв теорії опто-електронних пристроїв та систем, а також питанням їх застосування в оптичному експерименті. Результатом цієї роботи був розроблений ним спеціальний курс “Опто-електронні пристрої та системи”, який він читав студентам-оптикам на протязі багатьох років та створений ним разом з А.С.Скирдою практикум до цього курсу. Цікавим та корисним був також курс “Обчислювальні методи в оптиці”, який був сучасним і потрібним для свого часу. Співавтор підручника А.М.Борбат, И.С.Горбань, Б.А.Охрименко, П.А.Суббота-Мельник, И.А.Шайкевич, А.А.Шишловский. Оптические измерения, «Техніка», Киев. 1967, 420 С. Нагороджений медаллю “В память 1500-летия Киева”.
Помер П.О.Субота-Мельник в 1993 р., похований в м. Києві.

Оставить комментарий:

Имя:
Email:
Сайт:
Комментарий:

(Spamcheck Enabled)