Архив рубрики Наукові співробітники

Наукові співробітники

Половина О.І.

13.03.2013

Половина Олексій Іванович
канд.фіз.-мат.наук, м.н.с. НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла», кафедра загальної фізики
Наукові інтереси: Фізична акустика твердого тіла; прикладна акустика (ультразвукові перетворювачі і сенсори); кріогенне матеріалознавство (діелектрики, напівпровідники, п’єзоелектрики та гібридні структури); комп’ютерні обчислення та моделювання.
 • Лаб.432
 • Тел.
 • E-mail: polovina@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка: http://gen.phys.univ.kiev.ua/370-polovyna/#more-370

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Розуван С.Г.

12.03.2013

Розуван Станіслав Генадійович
канд.фіз.-мат.наук, н.с. НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин», кафедра оптики
Наукові інтереси: Оптика, нелінійна оптика, лазерна спектроскопія, скануюча тунельна мікроскопія
 • Лаб.140
 • Тел.
 • E-mail: sgr@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка:

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Рево С.Л.

12.03.2013

Рево Сергій Лукич
докт.фіз.-мат.наук, проф., зав.НДЛ «Фізика металів та кераміки»,  кафедра фізики металів
Наукові інтереси: Встановлення зв’язку між структурою та властивостями широкого кола гетерогенних систем: це й металеві багатошарові нанокомпозиційні матеріали, це й газотермічні аморфізовані та квазікристалічні покриття, волокна карбіду кремнію, алмазні та алмазоподібні плівки, високотемпературні надпровідні матеріали та покриття, нанокомпозиційні системи з полімерів, термічно розширеного графіту та вуглецевих нанотрубок, тощо.
 • Лаб.139
 • Тел.+3 044 526 23 67
 • E-mail: s_revo@i.ua
Персональна веб-сторінка: http://metphys.univ.kiev.ua/persons.php?alias=revo

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Рудніков Є.Г.

12.03.2013

Рудніков Євгеній Григорович
канд. фіз.-мат. наук, с.н.с., НДЛ „Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них”
Наукові інтереси: Експериментальні та теоретичні дослідження термодинамічних, кореляційних та кінетичних властивостей конденсованої речовини поблизу критичних точок в полі гравітації Землі. Комплексне дослідження фазових діаграм рідин в околі критичного стану.
 • Лаб.115, 218
 • Тел. 044-526-24-18
 • E-mail: rudnikof@yahoo.com , rudnieu@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка:

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Супрун А.Д.

11.03.2013

Супрун Анатолій Дмитрович
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с., зав.НДС «Теоретична фізика і комп”ютерно-експериментальне моделювання», кафедра теоретичної фізики
Наукові інтереси: Фізика квазічастинок: теорія загальних динамічних властивостей та взаємодій. Дослідження збуджень білків: зміна конфігурації молекули білка як основа її функціонування. Взаємодія потужних імпульсів енергії з поверхнями матеріалів і проблема межі між руйнуючою і неруйнуючою їх обробкою.
 • Лаб.421
 • Тел.+38097-36-36-808
 • E-mail: saddas.new@gmail.com
Персональна веб-сторінка: http://theory.phys.univ.kiev.ua/uk/staff/suprun-anatoliy-dmytrovych

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Стукаленко В.В.

11.03.2013

Стукаленко Вікторія Віталіївна
канд.фіз.-мат.наук, м.н.с. НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин», кафедра оптики, технічний секретар Вісника КНУ імені Тараса Шевченка
Наукові інтереси: Лазерна фізика, Фур’є оптика
 • Лаб.149
 • Тел.
 • E-mail: stu@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Теселько П.О.

10.03.2013

Теселько Петро Олексійович
канд.фіз.-мат.наук, н.с. НДЛ «Фізика металів та кераміки», кафедра фізики металів
Наукові інтереси: Дослідження дислокаційно-домішкових структур в напівпровідникових матеріалах (зокрема в кремнії) і кристалах штучного алмазу та розробка неруйнівних експресних способів контролю якості напівпровідникових пластин.
 • Лаб.245
 • Тел.+3 044 526 2335
 • E-mail:
Персональна веб-сторінка: http://metphys.univ.kiev.ua/persons.php?alias=teselko

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Теслик О.М.

10.03.2013

Теслик Олена Миколаївна
канд.фіз.-мат.наук, м.н.с. НДС «Теоретична фізика і комп’ютерно-експериментальне моделювання», вчений секретар кафедри квантової теорії поля
Наукові інтереси:Теорія конденсованого стану
 • Лаб.226
 • Тел. 044-521-33-86
 • E-mail:tenuniv.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Хижний Ю.А.

07.03.2013

Хижний Юрій Анатолійович
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с. НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин», кафедра оптики
Наукові інтереси: Оптична та люмінесцентна спектроскопія твердотільних люмінофорів та сцинтиляторів (наночастинки, тонкі плівки, монокристали); розрахунки електронної структури та теоретичне моделювання центрів люмінесценції в оксидних кристалах; розробка люмінесцентних матеріалів для новітніх застосувань, зокрема для вимірювання розподілу оптичного поля та температури поверхні з субмікронною роздільною здатністю, люмінесцентного моніторингу контейнерів радіоактивних відходів, люмінесцентної сенсибілізацїї медичних препаратів.
 • Лаб.273
 • Тел.+38 067 500 85 24
 • E-mail: hizhnyi@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка:

Читать полностью >>

Наукові співробітники

Чукова О.В.

06.03.2013

Чукова Оксана Володимирівна
канд.фіз.-мат.наук, с.н.с, с.н.с НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин», кафедра оптики
Наукові інтереси: спектроскопія широкозонних гетеродосмічних сполук з оксианіонами. Розробка нових люмінесцентних матеріалів для використання їх як випромінювачів або сенсорів для потреб науки і техніки
 • Лаб.
 • Тел. вн.
 • E-mail: chukova@univ.kiev.ua
Персональна веб-сторінка

Читать полностью >>