Студентські організації

22.03.2012
Теги:

Студентські організації

Студентський клуб фізичного факультету «МІФ» продовжує традиції наших попередників та є осередком організації та проведення всіх культурно-масових заходів на факультеті.
Крім того щорічно студенти фізичного факультету за підтримки МІФ беруть участь у Фестивалях КВК на Кубок ректора університету, Всеукраїнському пісенному фестивалі творчої молоді та студентів «Співучий берег», огляді-конкурсі художньої творчості. Перейти на сайт МІФ
НТСА або Наукове товариство студентів і аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка – це самостійна студентська організація, основною метою якої є допомогти студентам реалізувати науковий та творчий потенціал а також дати методологічні поради з написання різного роду наукових робіт (статті, тези та виступи на конференції, атестаційні роботи, тощо), навчити творити сучасну науку, розвинути лідерські та командні якості, навчити основним методам вирішення проблем різного ґатунку та шукати найбільш оптимальні з них, дати основи менеджменту та виховати еліту нового покоління! Перейти на сайт наукового товариства студентів і аспірантів
Студентський парламент – це вищий виконавчий орган студентського самоврядування. Це школа молодих лідерів. Тут кожен студент може реалізувати себе та свої амбіції, бути у вирі подій та у центрі уваги, тримати руку на пульсі активного життя. Студентський парламент організовує культурно-масові, спортивні, освітні, соціальні та розважальні заходи, видає факультетську газету. Перейти на сайт студентського парламенту