Нормативні документи

30.01.2022
Теги:

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Акредитація освітніх програм
Етичний кодекс


СТАНДАРТИ ОС БАКАЛАВР

104 Фізика та астрономія
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка


СТАНДАРТИ ОС МАГІСТР

104 Фізика та астрономія
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка


НАКАЗИ

Зміни до наказу щодо затвердження ОПП та ОНП програм
Концепція вивчення іноземних мов
Концепція розвитку інклюзивної освіти
Наказ про затвердження форми документів про вищу освіту
Про запровадження в освітній процес форми опису ОП
Про затвердження тимчасового порядку до розгляду пропозицій…
Про затвердження тимчасового порядку розгляду пропозицій щод…
Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду т…
Про склад науково-методичної ради
Про створення комісії з матеріального заохочення


ПОЛОЖЕННЯ

Положення про науково-методичний центр організації навчального процесу
Положення про науково-методичну раду
Положення про опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників
Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу 2020
Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ
Інструкція з реєстрації та роботи студентів (вільний вибір)
Положення про відділ міжнародного співробітництва
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про порядок оцінювання
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін
Положення про постійну комісію ВР з питань етики
Положення про практику
Положення про ради роботодавців
Положення про реалізацію студентами права на вільний вибір
Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату
Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Київському національному Університеті імені Тараса Шевченка
Порядок поновлення та переведення здобувачів ВО
Рекомендації щодо формування навчальних планів підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра
Тимчасове положення про сектор моніторингу якості освіти
Тимчасовий порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з викор. Технолог. Дист. Навч.
Щодо підготовки описів ОП до затвердження