Захисти дисертацій

08.12.2011
Теги:

Динаміка захистів дисертацій на фізичному факультеті


За останні 10 років на фізичному факультеті захищено 140 кандидатських і 23 докторські дисертації.

Захисти дисертацій у 2010 році

Докторські дисертації:

 1. “Вплив орієнтаційного руху молекул на фононний та дифузний перенос тепла в простих молекулярних кристалах”. Пурський О.І., докторант кафедри молекулярної фізики.

Кандидатські дисертації:

 1. “Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами”, асп. Іваньков О.І., кафедра молекулярної фізики.
 2. “Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів”, асп. Гоменюк О.В., кафедра оптики (старший викладач Глухівського державного педагогічного університету).
 3. “Теорія переплутаності стану пари когерентних електронів”, інж І к. учбової лабораторії кафедри теоретичної фізики Черкашина Н.О.
 4. “Нерівноважні функції розподілу обмежених систем”, асп. Мускеєв А.О., кафедра теоретичної фізики, захист у строк.
 5. “Теоретичне моделювання й оптимізація лінз на основі рідких кристалів”, асп. Белих С.П., кафедра теоретичної фізики, дисертація прийнята до захисту на спец. раді у строк, захищена у січні 2011 р.
 6. “Дипольні радіаційні силові функції гамма-розпаду та фотопоглинання”, інж. 1 к. Грабовська Є.В., пошукач, кафедра ядерної фізики.
 7. “Математичні моделі та методи підтримки прийняття рішень для убезпечення експлуатації парогенераторів АЕС”, Сахно Н.В., пошукач, кафедра ядерної фі-зики.
 8. “Посилення електромагнітних хвиль у запорошеній магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами”, Паньків В.В., кафедра квантової теорії поля, вчитель, Зазимський НВК І-ІІІ ступенів ДНЗ.
 9. “Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку” асп. Софієнко А.О., кафедра експериментальної фізики, зав. лаб. у корпорації Укратомприлад.
 10. “Магнітостимульовані зміни дефектнодомішкового стану та фізичних характеристик кристалів кремнію”, асп. Коплак О.В., кафедра фізики металів.
 11. “Вплив ангармонізму на коливний спектр та повзучість гексагональних щільно упакованих сплавів на основі Ti”, асп. Кокайло В.С., кафедра фізики функціональних матеріалів.
 12. “Енергодисперсійні ефекти динамічного розсіяння рентгенівських променів у вигнутих функціональних матеріалах з дефектами”, асп. Нінічук Л.І., кафедра фізики функціональних матеріалів.