Навчання

07.04.2020
Теги:

Робочі навчальні програми та анотації обов’язкових дисциплін

 1. «Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)»
 2. Добронравова І.С., Гаврюшенко Д.А., Коротченков О.О. «Філософія науки та інновацій»
 3. Асистентська педагогічна практика
  1. Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів КНУТШ
  2. Навчальна програма асистентської педагогічної практики аспірантів фізичного факультету
 4. Решетник В.М., Чолій В.Я. «Advances in Physics and Astronomy»
 5. Єжов С.М. «Методологія роботи над дисертацією доктора філософії»

Переліки та анотації вибіркових дисциплін

Інтелектуальні обчислення та аналіз даних

Теорія хаосу

Технології впливу в діловій комунікації

IT Essentials (“Основи інформаційних технологій”)

Робочі навчальні програми та анотації дисциплін вільного вибору аспіранта (перелік 2)

 1. Аушев В.Є. «Neutrinos and astroparticle physics»
 2. Безшийко О.А. «Фізика прискорювачів»
 3. Боровий М.О. «Новітні експериментальні методи досліджень у фізиці конденсованого стану»
 4. Булавін Л.А. «Молекулярна фізика – архітектура та дизайн сучасних технологій»
 5. Вільчинський С.Й. «Розширення Стандартної моделі в фізиці елементарних частинок та космології раннього Всесвіту»
 6. Гаврюшенко Д.А. «Statistical theory of fluctuations and correlation functions»
 7. Горбар Е.В. «Quantum field theory at nonzero temperatures»
 8. Дмитренко О.П. «Фізика молекулярних систем»
 9. Дмитрук І.М. «Фізичні властивості низькорозмірних систем»
 10. Єщенко О.А. «Сучасні проблеми фізики плазмонних наноструктур»
 11. Івченко В.М. «Інструментарій сучасної астрономії»
 12. Кондратенко С.В. «Photovoltaics and Optoelectronics Semiconductor Nanostructures»
 13. Коротченков О.О. «Physics of low-dimensional semiconductor systems»
 14. Куліш М.П «Фізика високозбуджених станів»
 15. Макара В.А. «Фізика структурних дефектів в металах»
 16. Пінкевич І.П. «Взаємодія електромагнітних хвиль на динамічних періодичних структурах»
 17. Плющай І.В. «New Modelling methods in Condensed matter physics»
 18. Поперенко Л.В. «Fundamentals of Optotechnique Materials»
 19. Решетняк В.Ю. «LC filled with nano-particles» 
 20. Семенько М.П. «Diffraction methods in disordered materials»
 21. Тугай А.В. «Сучасні проблеми космології»
 22. Ящук В.М. «Main Problems of Biophotonics»

Програма підсумкового комплексного іспиту зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія»

Науково-консультаційний центр КНУТШ: Атестація докторів філософії