Магістрам

17.06.2020
Теги:

Програми вступних випробувань на здобуття ступеня вищої освіти – магістр

Освітній рівень – магістр. Галузь знань – 10 Природничі науки.

Спеціальність – 104 „Фізика та астрономія”

Освітньо-наукова програма „Астрофізика”.

Освітньо-наукова програма „Квантова теорія поля”.

Освітньо-наукова програма „Квантові комп’ютери, обчислення та інформація”.

Освітньо-наукова програма „Медична фізика” .

Освітньо-наукова програма „Фізика наносистем” .

Освітньо-наукова програма „Фізика високих енергій”.

Освітньо-наукова програма „Ядерна енергетика.

☑ Критерії оцінювання вступних випробувань

Освітній рівень – магістр. Галузь знань – 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність – 152 „Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка„

Освітньо-наукова програма „Лазерна і оптоелектронна техніка”.